КОНСУЛТИРАНЕ НА СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Предлагаме за стартиращи предприятия следните правни услуги:

1. Консултиране и създаване на стартираща фирма. Подготовка на документи и вписване.

2. Консултиране на финансирането на стартиращ бизнес посредством банково кредитиране от банки-партньори на Кантората.

3. Консултиране на въпроси относно търсенето, подбора и наемането на работници.

4. Подготовка на трудови договори, договори за обучение, споразумения за лоялност с наетите работници.
 
 
5. Консултиране на трудовите възнаграждения и на необходимия брой работници за изпълнение на бизнесидеята.

4. Правно консултиране на онлайн търговията.

5. Консултирането на създаването на ресторанти, кафенета, пекарна, сладкарница, магазин за хранителни стоки и други, снабдяване с разрешения.

6. Данъчно и осигурителноправно консултиране.

7. Ще Ви препоръчаме счетоводна кантора, с която да работите.

8. Ще Ви подпомогнем в наемането или купуването на офис, производствен имот и други.

9. Ще Ви предоставим информация за предлаганите от наши клиенти бизнесвъзможности.

Свържете се с нас за първоначален безплатен разговор относно стартиране на бизнеса Ви. Свържете се с нас на е майл:info@ivanovalawyers.com или на
тел. 056586767