СЕМИНАР
22 Nov 2014
Кантората е организатор на семинар на теми от трудовото право и обществено осигуряване. Семинарът ще бъде проведен на 3.12. 2014 г. в Гранд хотел "Приморец" в Бургас Лектори са гл.ас. д-р Радостина Иванова и ръководители от Районно управление "Социално осигуряване" Бургас. Семинарът е безплатен. Предвиден е коктейл за поканените участници.